Sex motorcyklister omkom i apriltrafiken

Av de dödade i april var 16 oskyddade trafikanter, varav 3 gående, 2 cyklister, 5 mopedister samt 6 motorcyklister.

En av de omkomna i april var yngre än 18 år.

Under årets första fyra månader har därmed 114 personer omkommit i vägtrafiken. Under motsvarande tidsperiod förra året hade 133 personer dödats och medelantalet de senaste 5 åren uppgår till 152.

Under de senaste 12 månaderna beräknas 506 personer ha omkommit i vägtrafiken.

I april månad förra året omkom 37 personer och medelantalet de senaste fem åren har varit 39.

Preliminär statistik visar att antalet dödade cyklister, gående och bilpassagerare har minskat medan ökning skett bland bilförare och motorcyklister. Det kan också noteras att antal omkomna på kommunalt vägnät fortsätter att minska.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser