Säkrare import

Varje år importeras mellan 35000-50000 fordon till Sverige. Ett problem med registreringen är att stulna fordon, med hjälp av falska dokument, blir registrerade i Sverige. Med det nya samarbetet ska ursprungsdokumenten kunna kontrolleras på ett helt nytt sätt. Som registreringsmyndighet har Vägverket större möjligheter till informationsutbyten med andra länders myndigheter än vad Bilprovningen har.

Ett fordon som underkänns vid ursprungskontroll kommer att kunna vägras registrering. Det är viktigt att som köpare kontrollera dokumentationen. Numera kan du inte heller hävda att du handlat i god tro, om fordonet skulle vara stulet i ett annat land.

– Vägverkets arbete med ett förbättrat system för kontroll av fordons ursprung följs också internationellt eftersom många länder upplever samma typ av problem, säger Kjell-Åke Sjödin, områdesexpert på Vägverkets trafikregister i Örebro.

Förändringarna föreslås träda i kraft från och med den 1 oktober 2007.

Vad har du för erfarenheter och åsikter? Kommentera nedan eller diskutera i forumet.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser