Så ska de svarta trafikskolorna hejdas

Ett samlat paket med åtgärder för att få bukt med problemen kring svarta trafikskolor och fusk vid körkortsprov. Fängelse i straffskalan för illegala utbildare, ytterligare begränsningar i antal handledarskap och att fusk vid prov ska innebära avstängning i upp till två år är några av förslagen. Det framgår av den utredning som Transportstyrelsen har överlämnat till regeringen.

Den 5 september 2019 gav regeringen Transporstyrelsen i uppdrag att utreda och överväga lämpliga åtgärder för att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. Nu har uppdraget slutrapporterats och Transportstyrelsen föreslår en rad skärpningar som sammantaget minska incitamenten både för den som köper eller utövar illegal förarutbildning och de som avser att fuska vid prov samt deras medhjälpare.

– Vi tror inte det finns en enstaka åtgärd som skulle kunna lösa problemen med svarta trafikskolor och fusk. Snarare behövs ett paket med flera åtgärder som tillsammans gör det betydligt mindre attraktivt att bedriva trafikskolelikande verksamhet utan nödvändiga tillstånd eller att fuska till sig körkort, säger Olof Stenlund, ansvarig utredare på Transportstyrelsen.

Några föreslagna åtgärder

Totalt föreslår Transportstyrelsen 14 olika åtgärder. Bland dessa finns exempelvis:

  • Skärpta straffsatser för utbildare som bryter mot reglerna. Den som bedriver trafikskoleverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till fängelse i upp till två år.
  • Handledare får övningsköra med högst fem elever samtidigt. Idag går gränsen vid 15 godkännanden samtidigt. Skärpningen ska tydliggöra gränsdragningen mellan privat handledarskap och yrkesmässig, tillståndspliktig utbildning.
  • Avstängning från prov i upp till två år. Den som fuskar, erbjuder otillbörlig förmån, hotar, bråkar eller stör får stängas av från prov i upp till två år.

Kommer inte innebära pålagor för de som sköter sig

Förslagen i Transportstyrelsens utredning är utformade på ett sådant sätt att de inte ska innebära några större pålagor för provtagare och utbildningsföretag som sköter sig. Fokus har i stället legat på att föreslå mer kännbara konsekvenser för den som bryter mot reglerna. Bedömningen är också att förslagen kan få med sig positiva effekter inom flera områden.

– Svarta trafikskolor lurar människor på en utbildning de behöver för att bli säkra förare, vilket dessutom både fördyrar och förlänger körkortsprocessen. Det riskerar att försämra trafiksäkerheten samtidigt som laglig utbildningsverksamhet drabbas av osund konkurrens, säger Olof Stenlund.

Rapport – Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser