Så når Vägverket trafiksäkerhetsmålen

– Just nu är det en särskilt svår uppgift att minska trafikdöden. Hög ekonomisk aktivitet och ökad trafik – närmare 10 procent på fem år – gör att antalet dödade och skadade ökar. Men tack vare trafiksäkerhetsarbetet har dock trafiksäkerhetsnivån kunnat upprätthållas, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i sitt anförande vid årets Tylösandsseminarium.

Under de senaste åren har stora förbättringar gjorts på både de statliga vägarna och de kommunala gatorna. Närmare 700 km mötesfri väg har byggts på det statliga vägnätet (s k livlinor) och på den kommunala sidan har stora satsningar gjorts enligt projektet ”Lugna gatan” – där hastigheten sänkts till högst 30 km/h och människor och trafik kan samsas på samma villkor.

– De insatser som görs räcker dock inte. En genomgång av Vägverkets underlag för planering visar att det finns en liten teoretisk möjlighet att nå trafiksäkerhetsmålet år 2007 med högst 270 döda – men bara under mycket speciella förhållanden. Vår egen verksamhet kan kanske reducera olyckorna med en tredjedel – resten måste andra åstadkomma, sa Ingemar Skogö

Detta behöver Vägverket göra:

Alla höghastighetsvägar till slut mötesfria
Bättre körkortsutbildning – t ex med en obligatorisk risk och kunskapsutbildning vid inledningen
Yrkestrafiktillstånd kopplat till trafiksäkerhet
Ett nytt hastighetsbegränsningssystem
Skapa möjligheter för fordonsindustrin som tillåter och stimulerar innovationer, t ex deformerbara lastbilsfronter och alkolås
Detta behöver andra göra:

Polisen – bygga ut Automatisk hastighetsövervakning mycket kraftigt
Kommunerna – fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete (Lugna gatan)
Transportnäringen – följa Svenska Åkeriförbundets exempel med trafikpolicy som en ledningsfråga inom branschen
Bilindustrin – lyhörd för efterfrågan av stödjande system som efterfrågan på alkolås, ISA etc
Arbetsgivare – tillämpa arbetsmiljölagen på trafiken
Krav på trafiksäkerhetstillämpningar vid offentliga upphandlingar
– Men detta räcker inte. Det behövs politiska beslut kring lagar och regler, hjulboja för fordon som används av rattfyllerister, ägaransvar för att kunna förenkla polisens hastighetsövervakning, höjda bötesbelopp för dem som inte använder bilbälte och beslut att cykelhjälmslag införs t ex år 2005. Inte heller det är tillräckligt. Vi måste få trafikanterna att följa spelreglerna. Jag har fått i uppdrag att leda en grupp som ska ta fram nya och skarpa förslag på vad som kan göras ytterligare för att få trafikanter att göra rätt. Detta ska bygga på kombinationen av regeländringar samt masskommunikation, menar Ingemar Skogö.

Vad förväntas ?

Att alla aktörer koncentrerar sig på vad de kan göra själva – och genomför det. Att alla anstränger sig maximalt.

– Då kan jag lova att vad vi själva kan göra får effekt, framhåller Ingemar Skogö.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser