Ride to Work 16 juni

Tänk dig att alla motorcyklister tar hojen till jobbet samma dag, skulle inte det vara häftigt? Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar alla svenska mc-förare att ta hojen till jobbet måndag 16 juni.

Motorcykeln är ett fordon som de flesta svenska motorcyklister enbart använder på fritiden och som ett hobbyfordon. Men, allt fler väljer att pendla med motorcykeln till och från jobbet. Istället för att sitta fast i en bilkö kan man snabbt, enkelt och billigt ta sig till jobbet. I många svenska städer finns särskilda mc-parkeringar där man parkerar gratis. Ännu en anledning att välja två hjul istället för fyra för bilparkeringar är sällan gratis. Allt detta är förmodligen orsaker till varför många företag nu använder motorcykel som tjänstefordon.

Stockholm är en stad där det är särskilt fördelaktigt att vara motorcyklist. Motorcyklar är nämligen undantagna från trängselskatten. I mitten av 1980-talet startade ett försök att tillåta motorcyklar i bussfiler för att minska antalet olyckor, helt enkelt för att de syns bättre då. Försöket permanentades eftersom det föll väl ut och minskade olyckorna. SMC vill nu att fler bussfiler ska öppnas för motorcyklar.

Motorcyklar har en lägre bensinförbrukning jämfört med bilar och alla nya motorcyklar har krav på avgasemissioner som ger lägre koldioxidutsläpp. Väljer alla att köra motorcykel 16 juni minskar köerna och avgasemissionerna.

Varje år arrangeras något som heter ”Ride to Work” över hela världen. Det är en dag man uppmanar alla hojåkare att ta motorcykeln till jobbet. SMC har valt att marknadsföra måndagen 16 juni som den dagen då alla motorcyklister tar hojen till jobbet. Om alla motorcyklister sätter sig på motorcykeln istället för bilen kommer motorcyklisterna dessutom att synas ute i trafiken. Det finns nämligen snart 300 000 motorcyklar i Sverige!

Vi ses på motorcykel 16 juni.

Mer information:
Jesper Christensen, 070-557 75 00
Stig Björk, 070-312 75 73

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser