Rekord för motorcyklar och mopeder i EU 2007

2005 passerade branschen i EU 2 miljoner fordon och sedan dess har tillväxten varit god. Motorcykelförsäljningen går uppenbarligen bra och ökade under 2007 med tre procent jämfört med 2006. Det är det femte året i rad med en positiv utveckling av försäljningen, som ligger på 1,5 miljoner enheter. 2002 var registreringen som sämst, 1.873.822 enheter. Sedan dess har det skett en ökning med 32 procent.

Mopederna står för 40 procent av försäljningen och har visat fenomenala siffror de senaste åren. Samtidigt kommer det av att mopeder i allt störe utsträckning nu registreras i hela EU.

Totalt finns det i EU idag runt 30 miljoner motorcyklar och mopeder.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser