Regeringen satsar sju miljarder på vägarna

– Det är mycket positivt att regeringen gör denna närtidsatsning på infrastrukturen. Den ger oss möjlighet att fortsätta utbyggnaden av vägnäten i Sveriges tre storstadsområden och innebär också att många andra viktiga vägprojekt runt om i landet kan påbörjas kommande år. Jag ser därför med spänning fram mot budgetpropositionen och vilka ytterligare åtgärder som regeringen kommer att föreslå, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Regeringen satsar 7,6 miljarder kronor extra för att förstärka infrastrukturen till 2010. Pengarna ska användas till att starta väg- och järnvägsprojekt – samt öka takten på de projekt som redan är startade. Dessa uppgifter presenterade den borgerliga alliansen på en presskonferens på torsdagen.

Regeringen har särskilt pekat ut satsningar som ska ske i storstadsregionerna – där vägar och gatunät i dagsläget är överbelastade under stora delar av dygnet.

Men socialdemokraterna är inte nöjda med beslutet och anser att mer pengar borde satsas på infrastrukturen.

– De borgerliga fortsätter att lappa och laga efter två år av handlingsförlamning. Vi kommer i vårt alternativ att investera mer pengar än regeringen på infrastrukturen. Det handlar framför allt om bättre och snabbare tågtrafik. Men vi kommer också att rusta upp strategiskt viktiga vägar, säger socialdemokraternas trafikpolitiske talesman Ibrahim Baylan.

De 7,6 miljarder kronorna kommer bland annat användas till E 18-infarten mot Stockholm, bättre vägförbindelse mot hamnen i Göteborg och förbättringar av E 22 i Skåne.

Annons

Annons