Polisens nya strategi!

Strategin anger inriktningen för ett långsiktigt arbete där följande områden är proiriterade:

-Hastighet
-Nykterhet
-Användning av säkerhetsutrustning (bälte, hjälm, bilbarnstol)
-Aggresiv körning (korta avstånd, farliga omkörningar samt rödljuskörningar)

– För att minska antalet olyckor ska vi arbeta förebyggande och göra fler kontroller för att påverka trafikanternas beteenden, säger rikspolischef Stefan Strömberg i ett pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen.

Anneli Bergholm Söder på Rikspolisstyrelsen har ett övergripande ansvar för Polisens trafiksäkerhetsarbete. Hon framhåller att ett väsentligt bidrag i arbetet med att utföra fler kontroller är att Polisen och Vägverket placerar ut nya och fler trafiksäkerhetskameror på våra farligaste vägar. Dessutom sänks rapporteringsgräsen vid fortkörning. Hastighetsöverträdelser ska nu rapporteras från sex kilometer över gällande hastighetsgräns, vilket ska leda till lägre medelhastighet.
– En annan förändring i den nya strategin är att trafiksäkerhetsarbetet nu gäller alla poliser i yttre tjänst, inte som tidigare bara trafikpoliser, säger Anneli Bergholm Söder i pressmeddelandet.

Vad tycker du om polisens nya strategi? Är det rätt väg att gå? Diskutera nedan!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser