Polisens bullermätare används inte

För höga ljudnivåer från motorcyklar är en plåga för många. Det är polisens uppgift att mäta bullernivån på fordon i trafiken. När fordon saknar ljuddämpning eller där avgassystemet manipulerats på annat sätt skickas fordonet till bilprovning för besiktning. Om polisen misstänker att ett fordon har för höga bullervärden mäts ljudnivån med bullermätare.
Polisen har inte kunnat mäta bullernivåerna på motorcyklarna eftersom vissa tekniska specifikationer samt viss programvara saknats. Rikspolisstyrelsen ska nu tillsammans med Vägverket försöka åtgärda de brister som finns och räknar med att bullermätarna ska vara igång senast i höst.

Lars Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Vägverket, säger att Vägverket och polisen har ett gemensamt intresse av att övervakningen av bullrande fordon fungerar bra. Han säger också att polisen måste börja med att uppdatera sina tekniska specifikationer så att bullermätningarna går att genomföra på ett tillfredsställande sätt och att Vägverket ska hjälpa polisen med detta.

– Vi kommer nu, tillsammans med Vägverket, att ta fram anvisningar så att bullermätarna kan användas på ett bra sätt, säger Lennart Petersson på Rikspolisstyrelsen.

Källa: Tidningen Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan