Polisen felrapporterade fortkörare.

Anledningen är att Vägverket tidigare har beslutat att ändra högsta hastigheten på sträckan från 90 till 100 km/h. Ändringen trädde i kraft den 29 september, men omskyltningen skedde först den 5 november. Fortfarande är vissa sträckor felaktigt skyltade.
– Tyvärr har det blivit en miss i information hos oss och därför har vi utfört hastighetskontroller på sträckan i tron att 90 km/h var den högsta tillåtna hastigheten, säger Håkan Eriksson, chef för trafikenheten på Polismyndigheten i Värmland.
Nu begär polismyndigheten att de sammanlagt 44 rapporter och böter om hastighetsöverträdelse ska undanröjas. Dialog förs med åklagarmyndigheten och länsstyrelsen i ärendet. De som kört över 100 km/h på sträckan kan i efterhand komma att få en ny bot på den rätta hastigheten.
Polismyndigheten i Värmland kommer att kontakta de berörda via brev.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser