Polis polis…

Fredagen den 5 april 2002
Hastighet och beteendeövervakning E18, E4:an, Västerorts pmd, kvällen
Bälteskontroll inom Citys pmd
Övervakning miljözon, Stockholms city

Söndagen den 7 april 2002
Hastighet och beteendeövervakning E18, AB-län, under dagen.

Måndagen den 8 april 2002
Hastighets- och beteendeövervakning på Rv 73 under dagen.
Beteendeövervakning på E4, Essingeleden under eftermiddagen.
Kontroll av kollektivkörfält på E18/E4 under morgonen.

Tisdagen den 9 april 2002
Bilbälteskontroll inom Nacka polismästardistrikt under förmiddagen.

Torsdagen den 11 april 2002
Hastighets- och beteendeövervakning på Rv 73 under förmiddagen.
Hastighets- och beteendeövervakning på E4 norr om Stockholm under eftermiddagen.

Fredagen den 12 april 2002
Hastighets- och beteendeövervakning på E4 och Rv 73 söder om Stockholm under eftermiddagen.
Hastighets- och beteendeövervakning på E18 – Lv 276 under dagen.

Lördagen den 13 april 2002
Nykterhetskontroll i anslutning till systembolag Nacka – Värmdö under förmiddagen.

Söndagen den 14 april 2002
Hastighets- och beteendeövervakning på E4/E20 söder om Stockholm under dagen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser