Pikes Peak försenas

Det är brandkåren i Colorado Springs som kämpar mot en närliggande skogsbrand som de inte har lyckats kontrollera. Colorados skogsstyrelse har därför avrått från att tävlingen startas på det planerade datumet den 8 juli. När den kommer att köras i stället är oklart, organisatörerna säger "senare i sommar".

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser