Olyckorna 2006

Nedan följer ett urdrag från pressmeddelandet. För att läsa den fulla rapporten; klicka på länken längst ner på sidan.

”- Vägverket uppskattar att närmare 440 personer omkom i den svenska vägtrafiken under 2006, vilket är det lägsta antalet sedan andra världskriget. Enligt preliminära uppgifter känner vi just nu till 431 dödsfall i trafiken år 2006. Det är marginellt färre än i fjol. Utvecklingen är positiv när det gäller cyklister och äldre medan antalet omkomna motorcyklister och mopedister ökar. Den tunga trafiken har ökat med drygt tre procent medan personbilstrafiken i stort varit konstant, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö när han på tisdagen presenterade preliminära uppgifter för år 2006.

Oroväckande är utvecklingen av omkomna motorcyklister och mopedister. 56 motorcykelförare och passagerare omkom 2006, mot 46 personer året innan och 56 personer förolyckades 2004. Antalet som av polisen bedömts svårt skadade beräknas ha ökat 2006 till mer än 400 personer. När det gäller mopedister har tolv omkommit i år mot åtta förra året. Här är utvecklingen av svårt skadade än värre och kommer att bli det högsta antalet sedan mitten av 80-talet.”

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser