Ökning av andelen alkoholpåverkade förare i trafiken

28 procent av förarna kunde konstateras ha alkohol i kroppen när prov togs i samband med obduktion. Under 2001 var andelen 24 procent. Lägsta andelen uppmättes 1997 och då var den 18 procent.
Bland kvinnorna var andelen alkoholpåverkade förare 18 procent och männen utgjorde 29 procent.
I singeldödsolyckorna var varannan förare alkoholpåverkad under 2002.

– Utvecklingen är beklaglig men inte oväntad eftersom den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet och det finns ett tydligt samband mellan konsumtionen och rattfylleriet, kommenterar Hans Laurell expert i alkoholfrågor på Vägverket.

– Vi har just startat en större satsning på att skapa ett större medvetande bland framför allt ungdomar om de risker som dom utsätter sig för om de kör påverkade eller åker med en påverkad förare. Vi vill också få alla att ingripa mot påverkade förare som tänker köra. Satsningen går under namnet Don´t Drink and Drive och ska drivas under åtminstone fem år framåt.

– Ska det vara möjligt att bryta den farliga trenden, som ju är helt oförenlig med Nollvisionen krävs det att denna satsning kompletteras med en förbättrad övervakning och tydliga signaler från samhället att trafikonykterhet är oacceptabelt, framhåller Hans Laurell

– Den nationella samling, som arbetat under året för ökad trafiksäkerhet är en bra plattform för ett brett och målinriktat attitydpåverkande arbete, säger Hans Laurell.

Källa:Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser