Ökad nykterhetskontroll

Det är yngre och medelålders män som dominerar i statistiken bland rattfyllerister. Både vad gäller de som åker fast i kontroller och bland dem som är inblandade i olyckor. Kvinnor står endast för tio procent av allt rattfylleri.

Sammantaget omkommer cirka 125 personer varje år i alkoholrelaterade olyckor i Sverige.

Vecka 50 kommer det satsas extra mycket resurser på både alkohol och narkotika i trafiken.
– Vi vet att fler kontroller förändrar förarnas beteende på ett positivt sätt och förhindrar svåra skador och räddar liv. Under förra årets insats kontrollerades 84199 trafikanter, säger Mattias Andersson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Nästan var tredje i åldern 15-24 år som dödas i trafiken har alkohol i blodet. I genomsnitt har den som stannas och testar positivt i alkoholtestet cirka en promille alkohol i blodet. Förare som omkommit i alkoholrelaterade olyckor har ett medeltal på cirka 1,5 promille.

Annons

Annons

Senaste utgåvan