Video: Crossförare missar landning

TJ Rand meddelar själv att han råkade hoppa alldels för långt åt vänster och missade landningen.
– Jag fick bara åka med på turen, säger han. 
Han klarade sig oskadd efter vurpan.