Varningar för fler trafikbrott 

Den som döms för trafikbrott kan få körkortet återkallat av Transportstyrelsen. Men myndigheten har också möjlighet att utfärda varningar. Det ska nu ske i allt större utsträckning. Myndigheten hoppas på det här viset skapa förbättrad trafiksäkerhet och i förlängningen att färre dör eller skadas i trafiken.

Varningar ges vid mindre trafikförseelser och om den som varnats döms för ytterligare trafikbrott tas hänsyn till den tidigare utfärdade varningen. Det kan leda till en strängare bedömning än annars i frågan om körkotet ska tas eller ej.

Under 2017 utfärdades cirka 3 900 varningar och en preliminär uppskattning från myndigheten är att detta skulle kunna ökas till mellan 15 000 och 20 000 varningar per år.