Varning för Förbifartens farliga påfarter

Tidigare i veckan JO-anmälde Vänsterpartiet Trafikverket i samband med den officiella starten av byggprojektet i förrgår. Nu kommer ytterligare kritik mot Trafikverket angående projektet, den här gången i en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

VTI har på uppdrag av Trafikverket bland annat utrett påfarterna vid den underjordiska korsning vid Vinsta och där funnit att de är felkonstruerade. Om inte påfarterna förlängs eller förändras är risken stor för kollisioner och olyckor.
– Jag är orolig för det, men den är inte byggd än och det finns många möjligheter att göra något åt det här, säger Doktor Christopher Patten på VTI till Sveriges radios Ekot.
 
Trafikverket har svarat att det scenario som VTI utgått från i sin rapport är extremt och inget som man tar hänsyn till när man planerar vägbyggen. Myndigheten kritiserar även den datasimulering av påfarten till motorvägen som ligger till grund för slutsatserna i rapporterna.