Vajervägar säkrare – även för motorcyklister

Att vajerräcken räddar liv har varit utgångspunkten enda sedan projektet med de så kallade 2+1-vägarna startade. Tanken var att hindra fordon från att kollidera med mötande trafik, även på vägsträckor där ett ”riktigt” räcke i mitten inte är ett alternativ.

VTI har följt upp satsningen, räknat och utvärderat, och sammanställt resultatet i en så kallad slutrapport.

Slutsatsen är – knappast förvånande – att vajerräcken har stor effekt på dödligheten på de vägsträckor där de installerats. Särskilt har man riktat in sig på de vägar som tidigare hade mötande trafik, men som nu byggts om till mötesfria 2+1-vägar, ett betydligt billigare alternativ till fyrfilig motorväg. Enligt rapporten har dödligheten på dessa vägsträckor minskat med mellan 75 och 80% totalt. När det gäller mc-olyckor är statistiken något sämre: I 10 av totalt 21 olyckor med döda eller svårt skadade har mitträcket varit inblandat. Av det totala antalet olyckor står motorcyklisterna för 7,8% – men snittet för hela landet är 9,3%. Det innebär med andra ord att det trots allt är säkrare att färdas på mötesfria 2+1-vägar, även som motorcyklist.

Eftersom det totala antalet mc-olyckor egentligen är för litet för att få fram effektiv statistik gör VTI en kalkylering som även inbegriper vanliga motorvägar och motortrafikleder. Slutsaten är att 2+1-vägarna trots allt är säkrare, risken att dö eller skadas svårt i en olycka har minskat med 40 till 50%, enligt VTI.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: