Vajerräcken på väg bort?

– Vägräcken är designade för att guida och dämpa okontrollerade fordon. De är utvecklade för små bilar till tunga lastbilar. Den nuvarande Europeiska standarden gör gällande att det är bilar som är viktiga, räckena är inte utvecklade eller testade för att skydda motorcyklar eller motorcyklister, skriver Corien Wortmann-Kool till Europaparlamentet.

Vajerräcken har varit en källa för oro hos motorcyklister under en längre tid, och vissa förändringar har skett. Till exempel har många räcken modifierats för att minska risken att du fastnar i det vid en vurpa. Det här är en fråga som SMC jobbat intensivt med under många år.

På europeiskt plan är det organisationen FEMA som har lobbat för förslaget. De har även anordnat ett seminarium för europaparlamentet om vilka förändringar som är nödvändiga för att skydda motorcyklister i trafiken. I dagsläget skiftar reglerna från land till land och ibland från region till region. FEMA vill ha klara riktlinjer från Europaparlamentet över vilken sorts vägräcken som ska användas.

Vad tycker du? Kommentera nedan eller diskutera i forumet.