UE-ToURING

URBAN EXPLORATION, ELLER UE som det också kallas i folkmun, är en rörelse som vuxit lavinartat de senaste åren. Vad är då UE för något undrar säkert många av er? Enkelt beskrivet är det att få upptäcka eller uppleva något utöver det vanliga och vardagliga. En bortglömd plats, en övergiven gruva, ett spännande tunnelbanesystem eller en öde byggnad är typiska exempel på UE-mål.
 
EN AV REGLERNA som skiljer UE från vanligt upptäckande är hederskodexen att aldrig vandalisera objekten eller stjäla saker. Man smyger in och fotograferar platsen och minns den som den är utan att göra någon åverkan. Vidare nämner man heller aldrig i klartext för någon annan vart platsen ligger. Det är det som är en del av sporten, att göra egna efterforskningar för att hitta fram.
Ibland klurar man ut vart platsen kan finnas genom att göra ett riktigt spaningsarbete som kan ta timmar eller dagar i anspråk. Är det något mera udda ställe som ännu inte hunnit exploateras så kanske man inte ens hittar dit. Det är detta som är tjusningen med rörelsen UE. Belöningen kommer inte varje gång, men när den väl gör det så brukar det vara värt all möda man lagt ned för att finna stället med sin motorcykel till hjälp.
 
ATT TÄNKA PÅ när man vistas i UE-miljöer är att det alltid sker på egen risk och att vistas i gamla gruvor eller fallfärdiga byggnader kan innebära fara för livet. Det krävs alltid stor försiktighet och säkerhetstänkande när man beger sig ut. Förutom rasrisk så kan en så enkel sak som att gå vilse i en gruva få förödande konsekvenser när ljuset slocknat.
Det finns även juridiska aspekter med UE. Det är inte alltid tillåtet att beträda gruvområden och gamla industrier.

MILITÄRA OBJEKT ÄR något som kan locka många inom rörelsen, men är absolut inget som rekommenderas. Även om ett område ser övergivet ut och inte använts av Försvarsmakten på länge, kan det ha ett värde inom totalförsvaret.
Sitter det dessutom någon som helst skylt i området som lyder SKYDDSOBJEKT, gör man lämpligast i att avlägsna sig snarast. Att göra intrång på ett skyddsobjekt ger genast en utökad brottsrubricering. Det räcker ofta med att man vistas i eller kring ett objekt för att kunna bli omhändertagen tills polis anländer enligt skyddslagen.
På följande sidor är några berömda UE-platser omnämnda. Ta din vän och motorcykel med dig ut och börja leta i sommar.