Tre av tio omkomna var påverkade

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har undersökt 1 143 fall mellan 2005–2013 där personbilsförare omkommit i trafiken och funnit att knappt var tredje kört påverkad.

Sex procent hade tagit illegala droger, åtta procent hade spår av narkotikaklassade läkemedel i blodet men vanligast var att föraren druckit sig berusad. 22 procent av de omkomna bilisterna hade alkohol i blodet.

I rapporten konstateras även att det var vanligare att förare som druckit också hade tagit droger eller narkotikaklassade läkemedel än att icke-alkoholpåverkade förare gjort det. Cannabis var den drog som var vanligast att blanda med alkohol.

Diskutera:Vad tycker du borde göras för att minska rattfyllan?