Tre av fyra: Höj böter vid vägarbeten

 

Böterna är i dag desamma för fortkörning vid vägarbeten som på andra vägsträckor och bedöms körningen som extra farlig kan föraren dömas för vårdslöshet i trafik.

Men 74 procent av de svarande i en undersökning av Sifo är för hårdare straff och höjt bötesbelopp vid just vägarbeten. Undersökningen som beställdes av Svevia genomfördes bland ett representativt urval av svenska folket och besvarades av 1000 personer.

Varje år sker ett par hundra trafikolyckor i samband med vägarbeten. Mellan år 2003 och 2009 inträffade 1723 trafikolyckor vid vägarbeten och 26 av dem var dödsolyckor, där tre var vägarbetare och resten trafikanter.

Erik Lundman som är chef för Svevias avdelning produktionssystem tycker att säkerheten vid vägarbeten behöver bli bättre.

– Det är min bild att alldeles för många människor kör alldeles för fort när de passerar ett vägarbete och inte visar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar där. Det är bra om böterna för fortkörning höjs om det får människor att sänka farten, säger han i ett pressmeddelande.