Trafikverket rensar bort skyltar

Under sommaren och våren blir hemmagjorda skyltar med reklam eller information vanligare längs vissa vägsträckor. En del skyltar har satts upp utan tillstånd och hindrar vägunderhåll medan andra kan vara trafikfarligt utformade. Det finns även en risk att de stjäl uppmärksamhet som istället borde ägnas åt trafiken.

Trafikverket och deras entreprenörer tar ofta bort felaktigt uppsatta skyltar när annat arbete görs längs vägarna. Om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket välja att göra en polisanmälan.

Sedan mitten av maj pågår en mer grundlig upprensning bland vägskyltarna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland.

– Skyltar som inte är skadade tar vi oftast reda på och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och de kan få tillbaks skylten om den finns hos entreprenören, säger Irene Lodell på Trafikverket.

Stör du dig på reklamskyltar längs vägen?

Artikeln är hämtad från vår syskontidning Vi Bilägare, läs senaste bilnytt genom att klicka här