Trafikutskottet vill förbjuda SMS

En lag om krav på handsfree kan hindra många olycksfall i trafiken och gör att trafiksäkerheten ökar på våra vägar. Sverige är idag det enda landet inom EU som saknar denna lagstiftning.

Äntligen, säger vi på MC-Nytt. Motorcyklister har länge råkat ut för ouppmärksamma bilister i trafiken.

 

– Det är med glädje Motormännen tar emot dagens besked från trafikutskottet. Vi har de senaste fem åren arbetat enträget för att även Sverige ska få en lagstiftning om krav på handsfree eller motsvarande utrustning vid mobilanvändning i samband med bilkörning, säger Jon Stenbeck, informationschef för Motormännen.

 

– Vi är övertygade om att en lagstiftning så som trafikutskottet har beskrivit den tillsammans med effektiva informationskampanjer är det bästa sättet att stävja det trafikfarliga beteendet. Det är på tiden att Sverige får en lag som hindrar att man t ex skickar sms eller facebookar under bilkörning, säger Jon Stenbeck.

 

Läs mer om Motormännens syn på sms under bilkörning här.

http://www.motormannen.se/om_oss/Vi_tycker/sms/

 

För mer information:

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30

 

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99