Teoriprov smygfilmas

Det finns personer som smygfilmar och fotograferar Transportstyrelsens teoriprov för att sedan sälja dem vidare. Nerikes Allehanda rapporterar om fusket som även bekräftats av Transportstyrelsen.
– Vi har problem med alla våra prov och fusket har eskalerat de senaste åren. Men värst är det inom taxi, säger Mikael Stenberg som är handläggare på Transportstyrelsen.

Problemen uppkommer när personer gör proven uppemot 14-15 gånger med enda avsikt att kopiera frågorna. Transportstyrelsen hinner inte längre ta fram med tillräckligt många versioner av proven för att motverka fusket.

Det finns inte heller några möjligheter att hindra dem som ertappats med fusk från att göra om proven. Eventuella sanktioner är något som Transportstyrelsen arbetar med, men något förslag till politiskt beslut har ännu inte tagits fram.

Källa: Nerikes Allehanda 
Diskutera: Borde Transportstyrelsen har rätt att ”stängas av” personer som ertappas med fusk?