Sundsvallrondell får Värsta Vägarnas Pris

Spetsiga granar av stål står stoltserande i Tunadalsrondellen i Sundsvall, om det är estetiskt tilltalande kan diskuteras, men huruvida det är trafiksäkert behöver inte debatteras.

– Sundsvalls kommun visar tydligt att man inte tar större hänsyn till motorcyklister och andra oskyddade trafikanter när vägmiljön utformades på detta sätt, säger Leif Hemmingsson, ordförande i SMC Västernorrland.

Juryns motivering löd följande:
Att medvetet installera fasta föremål med hårda och vassa spetsar så nära vägbanan är inte bara dumt, det är rent ut sagt livsfarligt. Minsta lilla misstag i denna cirkulationsplats kan leda till döden. Installationen i rondellen strider mot Nollvisionen som uttryckligen påtalar att det ska tas hänsyn till att trafikanter är människor som kan göra misstag.

Under hösten har motorcyklister runt om i landet skickat in bilder på trafikfarliga miljöer, Tundalsrondellen stack ut från mängden och Sundsvalls kommun kan nu invänta det ”festfyllda” mottagandet av utmärkelsen någon gång under måndagen.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: