SMC: Vägräcken kostar samhället miljarder

Vajerräcken är en omdiskuterad åtgärd som SMC länge argumenterat behöver kompletteras med skydd för motorcyklister. Varje tredje motorcyklist som dör i en singelolycka har kollliderat med ett räcke, vilket gör räcken till det vanligaste våldet en motorcyklist utsätts för vid en krock. 

Mitt- och sidoräcken täcker stora delar av det svenska vägnätet och befinner sig ofta nära passerande fordon, Trafikverket vill de kommande tio åren satsa 10,4 miljarder på att rädda fem bilisters liv per år på de svenska Europavägarna.

Som svar på detta har SMC själva räknat på vad räckena kostar samhället och genom Trafikverkets egna beräkningsmodell fått fram svaret 5,6 miljarder kronor de senaste elva åren. Trots detta har underglidningsskydd inte varit aktuellt sen Trafikverket gjorde en studie om dem för över tre år sedan. Läs mer hos SMC.

Diskutera: Tycker du att motorcyklister är underprioriterade i svensk vägsäkerhet? 

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: