SMC tar strid för oss!

Detta fick SMC (Sveriges MotorCyklister) att se rött. De erkänner att det är farligt att köra motorcykel men understryker att motorcyklisternas säkerhet har förbättrats kraftigt genom åren. Nedan följer delar av det intressanta pressmeddelandet från SMC.

1980 fanns 54 332 motorcyklar i trafik samtidigt som dödade och skadade uppgick till 1 248. 2005 fanns hela 250 000 motorcyklar på våra vägar medan antalet dödade och skadade var 1 080 stycken. Samtidigt som beståndet ökat med 460 % har de rapporterade olyckorna sjunkit med 13 %.

Enligt Vägverkets statistik har 34 av 56 motorcyklister dödats I kollision med ett annat fordon under 2006. Det är nästan 61 % och antalet närmar sig nu två tredjedelar av alla olyckor. Tidigare har singelolyckor motsvarat omkring hälften av alla olyckor.

”Det är uppenbart att bilisterna inte tar tillräcklig hänsyn och brister i sin uppmärksamhet mot motorcyklister”, säger Jesper Christensen, SMCs generalsekreterare. ”Trenden med färre singelolyckor visar också att motorcyklisterna är mer medvetna idag om riskerna med att köra motorcykel”, fortsätter Jesper Christensen.

En motorcyklist kan alltid bli säkrare genom utbildning, fortbildning, utrustning, information och attitydpåverkan. Samtidigt måste andra trafikanter också ta sitt ansvar, särskilt mot oskyddade trafikanter. SMC anser att det ökade antalet motorcyklar gör att det måste ställas större krav på andra trafikantgrupper. Det bör ske dels genom bättre grundutbildning där motorcyklarnas utsatthet lyfts fram, dels genom rikstäckande kampanjer under hela mc-säsongen.

Vägverkets statistik visar också att av singelolyckorna är sex kollisioner med räcken och två med stolpar. I tre dödsolyckor har motorcyklisten hamnat i diket och vid tre olyckor har motorcyklisten kolliderat med ett träd. Det betyder att i hälften av singelolyckorna utgör hinder i vägmiljön en del av olycksförloppet. SMC har under ett antal år försökt få Vägverket att ta hänsyn till motorcyklisterna i utformning av vägräcken och av vägmiljön i övrigt. Ju fler motorcyklister vi får på vägarna, desto större blir behovet. Ett samarbete har nu inletts som innebär att mc-perspektivet ska finnas med i Vägverkets regler för utformning av nya vägar, för vägunderhåll samt vid vägarbeten.

Vägverket underskattar intresset för att köra motorcykel och ifrågasätter motorcykelns existens som fordon i samhället. Allt fler vill uppleva känslan att köra på två hjul och vara en del av mc-gemenskapen. SMC satsar därför vidare på fortbildning för motorcyklister. SMC vill också ha en förbättrad grundutbildning för motorcykelkörkort där riskutbildning är en del. ”Varje dödsolycka är en tragedi som SMC arbetar för att förebygga, säger Jesper Christensen. Men vi behöver samhällets hjälp eftersom det handlar om ett delat ansvar mellan vägutformare, andra trafikanter och motorcyklisterna själva. ”

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: