SMC: Förläng gratisparkeringen i Stockholm för minskad smittspridning!

I början av april beslutade Trafiknämnden i Stockholms stad att slopa parkeringsavgifter för MC och moped klass I till och med augusti efter en begäran från Sveriges MotorCyklister, SMC. Sedan dess har staden förlängt avgiftsfriheten till att gälla året ut. Syftet har varit att erbjuda fler alternativ till kollektivtrafik för att minska smittspridningen under corona-pandemin. Pandemin är långt ifrån över och Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från att använda kollektivtrafik om man inte måste. Därför föreslår SMC att avgiftsfriheten ska fortsätta att gälla. Trafiknämndens möte hålls 12 november 2020.

Trafiknämndens beslut om avgiftsfria parkeringar för MC och moped klass I som ett led i att minska smittspridningen har haft en positiv påverkan för många pendlare på två hjul. Det vanligaste användningsområdet bland MC-ägarna i Stockholm är pendling. Genom att köra ett tvåhjuligt motorfordon till och från jobbet avlastas kollektivtrafiken vilket bidrar till minskad trängsel och smittspridning.. 

MC- och mopedförsäljningen har ökat i Sverige under 2020. I Stockholmsområdet har över hälften av de sålda mopederna och lätta motorcyklar de senaste åren varit eldrivna. Användning av tvåhjuliga hållbara fordon som tar mindre plats i trafiken, både under färd och vid parkering minskar trängseln och bidrar till minskad klimatpåverkan.

SMC Stockholm har under året haft kontakt med både politiker och tjänstemän vid Trafiknämnden. En viktig fråga är självklart parkering.
 

-Vi hoppas att Stockholms stad fortsätter på den inslagna linjen för att lösa medborgarnas resor under pandemin. SMC hoppas att staden återgår till avgiftsfri parkering för alla tvåhjulingar i staden – motorcyklar, mopeder och cyklar. Dessa är ytsmarta fordon som bidrar till att öka framkomligheten, minska köer, trängsel och parkeringsproblem.  Stockholm bör fortsätta att uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar, säger Olle Henriksson, vice ordförande i SMC Stockholm. 

Källa: Sveriges Motorcyklister (SMC)              

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: