Skoj på SMC-kurs

Sveriges motorcyklister(SMC) håller årligen många kurser för att motorcyklister skall bli bättre på att hantera sina motorcyklar i trafiken och undvika olyckor. Här får vi följa med på en flerdagarskurs i Finland.
Förutom att SMC-kurserna brukar vara roliga, hör man ofta deltagare säga att de undvikit en olycka tacka vare att de deltagit på någon SMC-kurs.

 

Håll på koll på SMC:s hemsida för kursdatum och information. Missa inte att SMC-distrikten ofta håller kurser på lokal nivå också.
http://www.svmc.se/school/