Se Tvärnit! Filmen om hur du bromsar bäst!

Olle Sarri är tillsammans med Patrik ”Budda” Andersson huvudaktörer i denna film framtagen på uppdrag av McRF för att väcka insikt hos MC-förare om hur man bromsar bäst. Den uppmanar också föraren att om denne känner minsta osäkerhet slå till och ta en av SMCs kurser i bromsteknik. Se filmen här: