Så underlättar du utryckningen

Välj rätt plats:
– Man ska lämna fri väg, men man ska göra det på en lämplig plats. I stället för att stanna där det är som smalast kanske du ska gasa lite. Och då ökar du inte från 70 till 140, du gasar på till närmaste påfartsväg eller busshållplats och kör förbi krönet eller kurvan.
– Många gånger upplever vi att trafikanter bromsar in precis där man inte kan köra om. Då blir hela ekipaget försenat, vi kommer ingenstans, det blir en blockering i stället för att man smidigt rullar på.

Tvärnita inte:
– Det man absolut inte ska göra är att bara bromsa och stanna, du måste ta dig åt sidan på något sätt. Annars är du en stoppkloss.

Håll uppsikt bakåt:
– Försök att köpa dig tid innan vi kommer ifatt. Ju tidigare du upptäcker oss desto mer tid har du att förbereda dig för att släppa förbi. Ha alltid ett öga i backspegeln när du kör.

Stå still vid rött:
– Vid rött ljus tycker jag att du ska stå still. Om det finns möjlighet kan du försöka flytta dig så långt som möjligt till höger, men inte passera det röda ljuset. Om du står still kan vi konstatera att korsningen är blockerad, gå över till mötande trafik och på det sättet komma förbi rödljuset.

Vrid höger vid kö:
– Jag tycker att alla ska försöka hålla så långt åt höger som möjligt. Varför? Jo, all omkörning sker normalt till vänster.

Kör vidare på 2+1-väg:
– Lämna fri väg på lämpligt ställe. Gå åt höger så att utryckningsbilen kommer förbi eller kör vidare till nästa tvåzon.

Häng inte på:
– En företeelse som ställer till det och blivit allt vanligare är att bilar hänger på bakom oss när vi plogar väg i en kö. Men om vi skulle tvärnita för att det är stopp så har vi bättre bromsar än den som är bakom. Och om vi hamnar fel så att vi måste backa så backar vi in i fordonet bakom.

– Det här skapar irritation för vår chaufför, som också måste hålla koll bakåt. När man kör utryckning ska det vara 100 procent fokus framåt.

Bryt inte kolonn:
– Vi har fordon som är olika snabba. En vanlig brandbil som väger 16 ton glider iväg ganska snabbt medan tankbilen som väger upp emot 25 ton har svårt att hänga med. Det blir lite som ett dragspel.

– Många gånger när man kommer till en korsning så ordnar trafikanter fri väg för det första fordonet och stänger sedan den fria vägen när nästa bil kommer. Håll uppsikt för att se om det kommer fler utryckningsfordon.

Diskutera: Hur tycker du trafikanter i allmänhet lämnar fri väg?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: