Så ska det bli färre olyckor med fyrhjuling

Fyrhjulingar har blivit allt mer populära att använda på allmän väg och medan det inte har mycket att göra med motorcyklar poängterar SMC att dodsolyckor med ”fyrhjuliga motorcyklar” hamnar i statistiken för motorcyklar. Fyrhjulingar kan nämligen vara registrerade på fyra sätt: terrängfordon, motorcykel, moped och traktor. 

Med anledning av den ökade populariteten och olycksstatistiken har VTI undersökt 51 av dessa olyckor på väg. I deras nya publikation framkommer att det är populärt att använda fyrhjuling som arbetsredskap, nöjesfordon och transportmedel. Man identifierar flera faktorer som ökar risken för olyckor: bristande kompetens, stress och/eller slarv i kombination med fyrhjulingens speciella egenskaper, minderåriga förare, fyllkörning samt för höga hastigheter.

Därför rekommenderar VTI ett utökat behörighetskrav med en kortare specialutbildning som kombinerar praktisk körträning med en teoretisk riskutbildning. VTI anser också att man bör ta gemensamma krafttag för att minska alkoholpåverkan och antalet minderåriga förare genom ett åtgärdsprogram respektive sprida information hos skolor, återförsäljare och dylikt. Även hjälmkrav kopplat till körsituation istället för typ av fordonsregistrering är aktuellt.

Vad tycker du om VTI:s förslag – låter de rimliga?