Rekordfå omkomna motorcyklister i år

Trots en lång och varm motorcykelsäsong pekar statistiken åt rätt håll. Transportstyrelsen har släppt olycksstatistik till och med september i år, totalt har 27 personer omkommit på motorcykel.

I jämförelse med motsvarande period 2013 är det en minskning på tio personer, visar en sammanställning av SMC. Det är den lägsta siffran på över fem år.

Av de omkomna så var det endast fyra som saknade körkort, en betydligt lägre siffra i jämförelse med tidigare år. SMC tror att anledningen till att så få har omkommit på motorcykel är just att så få körkortlösa är representerade i statistiken och organisationen hoppas att antalet körkortslösa i trafiken minskar.