Polisen reagerar på filmning vid olyckor

En lastbilsolycka i Stockholm fick extra uppmärksamhet i media efter att Polisen twittrat om att bilister som stannat vid olyckan filmade med sina telefoner i stället för att hjälpa till. Polis och räddningstjänst reagerade över att flera bilister hade stannat men inte försökt vidta någon åtgärd utan bara filmade, vissa stod till och med i vägen för räddningsarbetet.

– Det var extremt respektlöst, säger yttre befälet Viktor Adolphson.

Nu vill Polisen påminna om hur det är lämpligt att bete sig vid en olycka. Bilder från brottsplatser kan vara bra som bevis, men Polisen menar att man ska överväga noga innan man börjar fotografera.

–Fundera över hur du själv skulle vilja bli bemött och omhändertagen om du var skadad. Facebook kan du uppdatera någon annan gång, säger  Viktor Adolphson.

Här är Polisens rekommendationer om du ser en olycka:

Stanna bara om du tror att du kan bidra med något. Är det redan folk på plats, kan du köra vidare – såvida du inte har specialistkunskaper inom läkarvård.

Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.

Larma 112. 

Varna andra med varningsblinkers och liknande, så att de inte kör in i olyckan.

Ta reda på hur du kan hjälpa till. Finns det några skadade? Chockade människor har en tendens att vandra iväg in i skogen eller ut på vägen. Försök att hjälpa dem.

Försök att skapa dig en god överblick. Vad är det som har hänt? Var har detta hänt? Hur många bilar är inblandade? Hur många är skadade? Rapportera detta till räddningspersonalen vid tillfälle.

Lyssna till vad räddningspersonalen säger och håll dig undan om så behövs.

Diskutera: Har du agerat vid någon trafikolycka?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: