Påställningsavgiften kan slopas

2012 fick Transportstyrelsen in 50,9 miljoner kronor i påställningsavgifter, kostnaderna för detta arbete uppgick endast till 16,2 miljoner kronor. Därför föreslår Transportstyrelsen i en remiss att avgiften ska slopas. 

Transportstyrelsen påpekar att man skulle kunna sänka avgiften till 18 kronor, men föreslår istället att man finansierar det genom vägtrafikregisteravgiften istället och slopar påställningsavgiften. 

Det står inte klart om eller när remissen kommer att träda i kraft.