Paris på väg att förbjuda gamla motorcyklar

Redan 2012 pratade Anne Hidalgo, Paris borgmästare, om ett förbud mot äldre fordon i Paris. Detta i ett försök att minska utsläppen i staden. Förbudet skulle gälla personbilar tillverkade innan 31 december 1996, skåpbilar och lätta lastbilar tillverkade innan 30 september 1997, bussar och lastbilar tillverkade innan 30 september 2001 och motorcyklar tillverkade innan 2000. 

Förslaget har mött patrull på många håll och på söndag planeras en stor protest av landets motorcykelorganisation. Tusentals motorcyklister förväntas ta till Paris gator för att visa sitt missnöje, rapporterar Motorbiker.

Paris har de senaste åren experimenterat med olika lösningar på stadens trafiksituation och utsläpp, där att få ner antalet fordon i staden har legat i fokus. Den motorcykelbaserade oppositionen hävdar dock att förbudet är ovetenskapligt och att den tvåhjuliga trafikgruppen inte är boven i dramat.