Oklart vem som är skyldig i var femte olycka

Det är framför allt vid olyckor på små vägar, i rondeller eller vid filbyten som tvisterna uppstår. I de 20 procenten där det är oklart vem som är vållande blir det svårt för försäkringsbolagen att ta ställning, mycket på grund att det saknas dokumentation i form av bilder. Det är vanligt att inte bara förarna är oense, även försäkringsbolagen har olika uppfattning om vad som har hänt. 

– Ödsla inte tid på att stå och dividera med den andra föraren. Ta hellre fram mobilen och ta några bilder, säger Dan Falconer, motorexpert på If som ligger bakom siffrorna.