Ökande antal norska motorcyklister

 

Förra året utfärdades totalt 5.252 A-körkort i Norge. Av dessa var 628 till kvinnor.
Den första januari 2013 fanns det totalt 393.768 A-körkort i Norge. Av dem tillhörde 340.539 män och 53.229 tillhörde kvinnor.
Totalt under 2011 fanns 390.394 utfärdade körkort A, varav 337.787 för män och 52.607 kvinnor.
 
Antalet motorcyklar däremot kommer inte upp i de svenska siffrorna. Vid årsskiftet fanns det 136.212 registrerade tunga motorcyklar i Norge. Det finns 4.337 fler än året innan, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2011.
Det var först under 2006 blev ett sexsiffrigt antal tunga motorcyklar i Norge, nämligen 101.900 stycken.
Utöver de tunga cyklar som är registrerade i landet, finns det 20.614 lätta motorcyklar i Norge.