Nytt krav på mobilförbud i bilen

Riksdagen röstade på onsdagen ja till att skärpa reglerna för användning av mobiltelefon och annan elektronik i samband med bilkörning.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Västerpartiet fick därmed igenom kravet att regeringen ”skyndsamt” ska ta fram tuffare regler.

Så sent som 1 december 2013 skärptes reglerna för mobilanvändning i bilen, men oppositionen tycker inte att lagen är tillräckligt tydlig.

Enligt lagen får bilförare inte använda mobiltelefon eller annan teknisk utrustning om det ”inverkar menligt på framförandet av fordonet”, som det heter i lagtexten.

Regeringen menar i sin tur att den nya mobillagen fått effekt. Än så länge har polisen rapporterat 17 fall av otillåten mobilanvändning. Tre fall har lett till böter.

Diskutera: Bra eller dåligt med tydligare mobilförbud?