Nya registreringsskyltar 2014

Just nu pågår en upphandling av skyltleverantör och inför den har vi sett över hela skyltfrågan. Vi vill försäkra oss om att vi har de typer av registreringsskyltar som behövs i dagens trafik, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen.

Översynen har resulterat i beslut om flera förändringar:

 • Ny typ av registreringsskylt införs – tävlingsskylt
  Tävlingsskylten kommer att ha storleken 300 x 110 mm eller 170 x 150 mm, med en orange ljusreflekterande botten och svart text. Den kommer att utfärdas till tävlingsfordon (rallybilar och tävlingsmotorcyklar).
 • Fler skyltar får EU-märkning
  EU-märkning införs på de mindre så kallade USA-skyltarna, saluvagnsskyltar och taxiskyltar. (Skyltar för beskickningsfordon, terrängmotorfordon och tillfälliga fordon samt provisoriska skyltar kommer även i fortsättningen att vara utan EU-symbol.)
 • Skyltar utan EU-symbol försvinner
  Idag finns möjlighet att få en ordinarie registreringsskylt eller MC-skylt utan EU-symbol. Den möjligheten tas bort från och med årsskiftet. Andelen skyltbeställningar utan EU-symbol är endast cirka 11 procent av det totala antalet dubblettbeställningar och trenden är minskande.
 • MC-skylten blir mindre
  Slopandet av kontrollmärkena har möjliggjort en minskning av storleken på MC-skylten. Det nya måttet kommer att vara 170 X 150 mm.
 • Enklare att få USA-skyltar
  De mindre, ordinarie registreringsskyltarna, så kallade USA-skyltar, med måttet 300 x 110 mm har hittills utfärdats i begränsad omfattning. Begränsningar kommer att kvarstå men det blir enklare att få den mindre registreringsskylten vid till exempel ombyggnation.

– Det har varit viktigt för oss att lyssna på vad omvärlden har för åsikter om skyltarna, för det är något som engagerar många. Både införandet av en tävlingsskylt och en mindre MC-skylt är önskemål från intresse-organisationer, säger Karim Barsoum, sakkunnig inom fordonsområdet på Transportstyrelsen.

Ökad säkerhet – skylten visar fordonsfabrikatet

Alla fordon i vägtrafikregistret har en så kallad fabrikatskod, dvs. en kod som visar vilket fabrikat det aktuella fordonet har. Som ett led i att öka säkerheten och göra det svårare att falskskylta fordon kommer de nya registreringsskyltarna att visa fordonets fabrikatskod. Koden består av två eller tre tecken och skrivs ut uppe till vänster på registreringsskylten tillsammans med fordonets chassinummer.

Inriktningen är att de nya registreringsskyltar ska börja tillverkas från och med 2014 då nytt avtal med leverantör träder ikraft.