Ny avgifter för körkort i år

De avgiftsförändringarna på körkortsområdet som Transportstyrelsen nu inför innebär att de flesta avgifter som är kopplade till körkortet har tagits bort.
Den enda avgift som finns kvar är den för tillverkningen av körkortet, som höjts från 150 kronor till 250 kronor.

I den nya högre körkortsavgiften ingår de avgifter som tidigare betalts separat, exempelvis den för ansökan samt tillverkningen av kortet. Det är dock värt att notera att Trafikverkets avgifter fortfarande är kvar. Avgiften tas ut när du tar körkort för första gången eller vid en förnyelse.

Tanken är att den nya avgiften för körkortet ska underlätta för dig som privatperson genom att minska antalet betalningstillfälle. Den gör även ansökningsprocessen enklare och du kan få ditt tillstånd snabbare eftersom Transportstyrelsen inte behöver vänta på en inbetalning för att handlägga ärendet.

De nya avgifterna började gälla från den 1 januari 2018.