NTF klassar MC som systembrist

NTF visar sin analys av de dödsolyckor som inträffat under 2007 och kommer fram till att motorcykeln är en systembrist och hamnar på bronsplacering som orsak till att personer avlidit vid olycka. Före på pallplats hamnar ej förlåtande sidoområde och ej mittseparerad 90-väg.

NTF själva säger på sin webbsajt att studien har visat att det finns luckor i Nollvisionen, en av de tydligaste gäller motorcykelns bristande förmåga att skydda sina passagerare.

Man kan fråga sig om den enskilde trafikantens mänskliga beteende alls kommer in i bilden.
NTFs Jan Sandberg menar att de jobbar mycket med information och utbildning i andra projekt. Och i vår opinionsbildning har vi faktiskt lyft fram det även i den här studien. Nollvisionen grundelement handlar ju om människans rätt till ett säkert vägtransportsystem och, minst lika viktigt – människans skyldighet att följa reglerna.

Så, då ställer vi oss retoriskt frågan; är det individens hanterande av sitt fordon eller fordonets eller omgivningens beskaffenhet som är bakomvarande orsak till olyckornas dödliga utgång. Enligt punkterna i NTFs redogörelse har det egna ansvaret eller förarens utbildningsgrad inte fått något som helst utrymme.

Om en personbil i dess minsta slag kolliderar med en lastbil, är personbilen en systembrist då? Menar de också att en cyklist utan hjälm som krockar med samma lastbil faller under systembristen att det saknas lag om cykelhjälmar?

Vad tycker du? Debattera här nedan.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: