Nollvisionen kan skärpas

 

En grupp analytiker från Trafikverket och flera andra myndigheter har granskat förutsättningarna för nollvisionen av dödade i trafiken. Det nuvarande målet är att högst 220 personer ska omkomma i trafiken år 2020, men deras rapport pekar nu på högst 133 döda i trafiken år 2020. Detta skulle innebära en halvering av antalet trafikdöda jämfört med år 2010 då 266 personer omkom.

– Vår analys pekar på att ett sådant mål är möjligt. Det är ett utmanande men realistiskt mål som sporrar till fortsatt utveckling, säger Ylva Berg, utredare på Trafikverket som ingår i analysgruppen.

Anledningen till att detta bedömds vara möjligt är bland annat att bilarna blir allt säkrare, fler vägar blir mötesseparerade och att hastighetskamerorna blir fler.

Det nuvarande målet fastställdes av riksdagen år 2009. Om målet skärps innebär det att det ligger i nivå med EU:s trafiksäkerhetsmål, och analysen har nu lämnats in till regeringen.

Diskutera: Vad tycker du om analysen?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: