När tjuven slagit till

Det finns de som livnär sig på att stjäla andras saker, det finns också de som bara gör det någon gång »på kul« men vi vill absolut inte råka ut för det. Ibland händer det ändå. Somliga menar att det inte är en fråga om om utan när.
Den dagen du råkar ut för att ha fått din motorcykel stulen skall du omedelbart anmäla stölden till polisen. Kontrollera gärna för säkerhets skull om anmälan verkligen gått igenom. Skicka ett sms med ditt regnummer till 71456. Anmälan skall vara aktiv i Transportstyrelsens register inom två minuter. Har detta inte skett så ringer du igen. Skulle något fel ha inträffat vid registreringen av stöldanmälan kanske ett stulet fordon som annars uppmärksammats av polis går förbi omärkt.
 
Därefter skall du anmäla till ditt försäkringsbolag att ditt fordon blivit stulet, detta är inget som går per automatik. Ju förr du gör detta desto tidigare har du möjlighet att få ersättning från försäkringsbolaget. De skickar en anmälan du måste skriva på och skicka tillbaka till dem. Trettio dagar efter att bolaget erhållit denna handling, om fordonet inte påträffats, börjar de arbetet med att värdera ditt fordon och när detta är klart kontaktar de dig för förhandling om ersättning.
–När du stöldanmäler till polisen får du frågan om fordonet ska bärgas vid anträffande, detta rekommenderas starkt, säger Patrik Lindhe på Bilsport & mc.
–Om du inte vill ha bärgning och fordonet påträffas kommer med stor sannolikhet att fordonet har försvunnit igen innan du hunnit hämta det själv, menar han.
 
Förbered dig sedan genom att ha alla nycklar, fordonshandlingar eventuella avbetalningskontrakt samlat och i ordning. Försäkringsbolaget vill i allmänhet ha in detta innan de 30 dagarna före reglering löpt ut. Har de inte fått detta riskerar processen dra ut på tiden och det vill du inte under den korta säsong vi har.


Om du ­hittar den
skulle DU påträffa din hoj om du är ute och letar så får du varken ge dig på den som kör hojen eller ta hem den. Du måste tillkalla polis innan du gör något. Om du däremot tar tjuven direkt vid stölden är det en annan sak. Då kan du ingripa med stöd av envarsrätten som ger dig rätt att kvarhålla gärningsman om brottet kan ge fängelse.
Detta kan du göra om du tar någon på bar gärning eller på flyende fot. Med detta menas den som kör iväg och uppenbart är tjuven.
Envarsrätten gäller alltså inte om du ser någon på din hoj dagen efter stölden. Det är inte fängelsestraff på att låna och köra en stulen hoj.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: