Motorcyklister skräpar ner mindre än bilister

I Italien har ett försäkringsbolag släppt en undersökning som jämför hur bilister och motorcyklister skräpar ner. Enligt deras insamlade uppgifter så kastar bilister betydligt mer skräp på gatan än motorcyklister.

30 procent av de tillfrågade bilisterna uppger att de ibland öppnar fönstret och kastar ut skräp som fimpar, papper, tomma burkar aoch liknande. Motorcyklisterna kom inte ens i närheten av det.

Det kanske inte är helt förvånande med tanke på att motorcyklister har mindre utrymme att fylla med skräp och att det rent av kan vara farligt för oss med skräp på vägen. Men renlighet är alltså ytterligare ett argument att köra motorcykel, i alla fall om du bor i Italien – tror du att det stämmer även för Sverige?