Motorcyklister kör långsammare än övriga fordon

Trafikverkets mätningar visar motorcyklarna har lägre genomsnittshastighet jämfört med dels all totaltrafik men också personbilar och lastbilar med släp.

-Resultatet är mycket positivt för SMC och bekräftar den bild vi har av motorcyklisterna som en säkerhetsmedveten trafikantgrupp. SMC arbetar aktivt med trafiksäkerhet och hastigheten har givetvis betydelse om en olycka sker, säger SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen, och tillägger att det tyvärr finns en liten klick som genom sitt extrema beteende ger hela MC-kollektivet dåligt rykte. Oftast handlar det inte om riktiga motorcyklister, utan om sådana som inte har MC-körkort, som kör påverkade av alkohol eller droger och/eller som lånat eller stulit en motorcykel.

 

Genomsnittshastigheten för totaltrafiken var 78,2 km/h medan motorcyklarnas snittfart var 76,7 km/timme. Trafikverkets mätningar visar att motorcyklarna kör aningen fortare än övriga fordon på vägar under 90 km/h men långsammare på vägarna med 100-120 km/h. Exempelvis kör motorcyklister i genomsnitt 88,9 km/h medan bilister kör 87,8 km/h på 90-sträckor, alltså är snitthastigheten lägre än gällande hastighet för båda fordonsslag. På 70-sträckor kör motorcyklister i genomsnitt 71,2 km/h medan bilister håller en snittfart på 67.4 km/h och på sträckor med tillåten hastighet på 50 kör motorcyklister 52,7 km/h medan bilister håller 50,2 km/h.

 

Mätningarna visar att alla fordonslag minskat sin snitthastighet 2012 jämfört med den föregående mätningen 2004.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: