Motorcykeltyp avgörande vid räckesolycka

Försäkringsbolaget har genomfört en omfattande säkerhetsstudie som med hjälp av verkliga olyckor och krocktester tittat närmare på hur det skulle kunna bli säkrare att köra motorcykel. Benen är speciellt utsatta och 70 procent av motorcyklister får någon form av benskada vid en olycka. 

– Våra två studier visar att det finns en stor potential att öka säkerheten för motorcyklister genom att förbättra utformningen av både mc och vägräcken. Det är en fråga som engagerar oss eftersom vi har många kunder som åker mc och som riskerar att skadas, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Folksam har genomfört krocktester med olika typer av motorcyklar mot olika typer av räcken. Resultatet visar att en boxermotor halverar risken för benskador. I kombination med ett slätare, mjukare räcke med underglidningsskydd ger det lindrigaste skadeförloppet. 

– Men det är viktigt att påpeka att Folksam inte rekommenderar en bred implementering av boxermotorer för att minska benskadorna. Designen av dessa motorer togs ursprungligen heller inte fram för att skydda vid en kollision. Däremot är boxermotorernas skyddande effekt när det gäller benskador ett bra exempel på vad som kan uppnås genom fordonsutveckling, säger Matteo Rizzi.