Mobilförbud halverade dödsolyckor

 

I Kalifornien i USA infördes förbud mot att använda handhållen mobiltelefon år 2008. Under de två följande åren minskade antalet dödsolyckor där föraren hållit i en mobiltelefon med 47 procent, jämfört med de två åren innan. Det totala antalet dödsolyckor i trafiken minskade med 22 procent under samma period, och de som skadats i trafiken minskade med 50 procent.

Detta enligt en studie av forskare vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien som Motormännens Riksförbund tagit del av.

I Sverige omkommer varje år 10-20 personer i trafiken på grund användning av mobiltelefon.

– I samtliga europeiska länder, förutom Sverige, finns lagar för hur mobiltelefoner får användas i trafiken. Det är tydligt att de europeiska trafikministrarna anser att mobiltelefonlagar har ett viktigt signalvärde. Det är synd att ansvariga politiker i Sverige inte inser det, säger Niklas Stavegård, Trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.